Logo kolonie Blaberus slovo z ojediněle upravených písmen

Kolonie BLABERUS v Brně šváby argentinské Blaptica dubia

chová a v této oblasti poskytuje bezplatné poradenství

Šváb argentinský Blaptica dubia

důležitý článek v potravním řetězci a krmný hmyz nejen zájmových chovů

Šváb argentinský je velice zajímavým živočichem pro pozorování
a bez pochyby jej lze považovat za významný živočišný druh v našich domácnostech.
 
Ačkoli má významná část populace nepříjemný pocit už jen při poslechu slova šváb,
desetitisíce chovatelů exotického i tuzemského zvířectva si bez nich nedokáží
chov svých zvířátek ani představit ...
 
Švábi argentinští, řádu Blattodea, podčeledi Blaberinae a rodu Blaptica,
jsou rozšíření ve Střední a severní části Jižní Ameriky, mezi Kostarikou
a Argentinou, v jeskyních, skulinách a dutinách tropických pralesů.
Všude tam, kde naleznou vyhovující podmínky a dostatek potravy.
 
Jako všežravci tito švábi sežerou vše, co se v jejich okolí vyskytuje.
Rostliny a jejich plody, tlející zbytky zvířecích těl i jejich výkalů.
Přeměnou dostupné organické hmoty v kvalitní hmyz pro desítky dalších
živočišných druhů tvoří významný článek potravního řetězce.
 
Šváb argentinský je mezi ostatními druhy krmného hmyzu u chovatelů velice
oblíbený pro snadnost svého chovu, neleze po čistých hladkých svislých plochách,
bezproblémovou manipulaci s ním, nelétá a není nijak zvlášť rychlý, i proto,
že jej ve velikostech od 5 mm po 5 cm většina krmených zvířat ráda přijímá.
 
Šváby Blaptica dubia mají na jídelníčku kudlanky, stonožky, pavouci, gekončíci,
pagekoni a gekoni, agamy a varani, chameleoni, hlodavci, ježci, sovy a pod.
 
 
 
 Samici švába
jako každý předcházející svlek postupně
tvrdne exoskelet a některá ústrojí.
K páření a oplodnění je připravena
nejdříve pátý den dospělosti.
 
 
(patrná zakrnělá křídla samice)
 Rozvíjení křídel samce Blaptica dubia
je časově náročný proces a samec
se skrývá před predátory.
Křídla švába jsou náchylná na jakékoli
poškození.
 
 
(samec v polovině rozvíjení křídel)
 Dospělí samci a samice
jsou po dokončení svleku a ztvrdnutí
exoskeletu připraveni k rozmnožování.
Chemická komunikace proces startuje.
Hustota švábů v prostoru má také vliv.
 
 
(samec s křídly, samice bez křídel)
 Páření švábů Blaptica dubia
probíhá delší dobu. Ve spojení, kdy je
samec zaklesnutý v samici, se přesouvají,
přijímání potravy nebylo zaznamenáno.
Nejeví ani známky zájmu o pochoutky.
 
 
(vlevo samec, vpravo samice)
 Samice švába ootéku vysouvá
na konci třetího týdne vývoje švábů.
Vlivem vzduchu ootéka získá vyšší
pevnost povrchu. Tato fáze vývoje
je kritická. Hrozí fyzické poškození
nebo ulomení při manipulaci s kolonií.
 
(samice s právě vysouvanou ootékou)
 Vývoj švábů argentinských
od vajíčka přes nymfu po dosažení
dospělosti trvá 20 a více týdnů,
v závislosti zejména na teplotách,
kvalitě potravy, vlivu stresů a pod.
V období svleku v každé fázi vývoje
jsou všichni švábi nejzranitelnější.
(na prahu dospělosti, vlevo samice, vpravo samec)
 Samec švába
musí křídla nejdříve rozvinout.
Ačkoli křídla neslouží k letu, ale pouze
ke korekci pádu, mají důležitou roli
při dominanci mezi samci
a při námluvách.
 
(horní krovky a křídla - počáteční fáze svleku)
 Plně rozvinutá křídla
musí spolu s povrchem těla švába získat
potřebnou tuhost a pevnost.
 
Právě tento samec se stal maskotem
Kolonie BLABERUS v Brně.
 
(další etapa - tuhnutí rozvinutých křídel)
 Švábi argentinští žijí
v koloniích tisíců až statisíců kusů.
Ideální poměr obou pohlaví se pohybuje
od 3 do 7 samic na jednoho samce.
Od přílišné agrese samců
až po menší zájem o páření.
 
(samec s křídly, samice bez křídel)
 Mladí švábi argentinští
se až do líhnutí vyvíjí v útrobách samice,
v genitální komoře uložené ootéce.
Doba je opět závislá na podmínkách,
zejména teplotě. Mladí švábi matku
chemicky "informují" o dokončení vývoje.
 
(vhled do ústí genitální komory)
 Vylíhlý šváb
je zpočátku bílý a velmi měkký,
prochází prvním tuhnutím své kutikuly.
Ukrývá se pod samicí nebo v substrátu,
kde také nachází první potravu včetně
trusu a odpadu.
 
(mladý šváb se napájí - krystaly s vodou)
www.BLABERUS.cz
Blaberus nevyužívá cookies, reklamu ani šablony, není nutné s čímkoli souhlasit.
K fotografování nejsou používána usmrcená či jinak paralyzovaná zvířata.
.