Logo kolonie Blaberus slovo z ojediněle upravených písmen

Kolonie BLABERUS v Brně šváby argentinské Blaptica dubia

chová a v této oblasti poskytuje bezplatné poradenství

linka bezplatné pomoci pro vás

730 955 956

Šváb argentinský Blaptica dubia

 
důležitý článek v potravním řetězci a krmný hmyz nejen zájmových chovů

Šváb argentinský je velice zajímavým živočichem pro pozorování
a bez pochyby jej lze považovat za významný živočišný druh
nejen v přírodě, ale i v domácnostech na celém světě.
 
Ačkoli má většina lidí nepříjemný pocit už jen při poslechu slova šváb,
statitisíce chovatelů exotického i tuzemského zvířectva celého světa
si bez nich nedokáží chov a krmení zvířátek ani představit ...
 
Švábi argentinští, řádu Blattodea, podčeledi Blaberinae a rodu Blaptica,
jsou rozšíření ve Střední a severní části Jižní Ameriky, mezi Kostarikou
a Argentinou, v jeskyních, skulinách a dutinách tropických pralesů.
Všude tam, kde naleznou vyhovující podmínky a dostatek potravy.
 
Jako všežravci švábi sežerou vše, co se v jejich okolí vyskytuje.
Rostliny a jejich plody, tlející zbytky zvířecích těl i jejich výkalů.
Přeměnou dostupné organické hmoty v kvalitní hmyz pro desítky dalších
živočišných druhů tvoří významný nepostradatelný článek potravního řetězce.
 
Šváb argentinský je mezi ostatními druhy krmného hmyzu u chovatelů velice
oblíbený pro snadnost chovu, neleze po čistých hladkých svislých plochách,
pro bezproblémovou manipulaci s ním, nelétá a není nijak zvlášť rychlý, i proto,
že jej ve velikostech od 5 mm po 5 cm krmená zvířata ráda přijímají.
 
Švábi Blaptica dubia jsou na jídelníčku kudlanek, stonožek, pavouků, gekončíků,
pagekonů a gekonů, agam a varanů, chameleonů, hlodavců, ježků, papoušků, sov i ryb.
 
 Samici švába
jako každý předcházející svlek postupně
tvrdne exoskelet a některá ústrojí.
K páření a oplodnění je připravena
nejdříve pátý den dospělosti.
 
 
(patrná zakrnělá křídla samice)
 Rozvíjení křídel samce Blaptica dubia
je časově náročný proces a samec
se skrývá před predátory .
Křídla švába jsou citlivá na jakékoli
poškození.
 
 
(samec v polovině rozvíjení křídel)
 Dospělí samci a samice
jsou po dokončení svleku a ztvrdnutí
exoskeletu připraveni k rozmnožování.
Chemická komunikace proces startuje.
Hustota švábů v prostoru má také vliv.
 
 
(samec s křídly, samice bez křídel)
 Páření švábů Blaptica dubia
probíhá delší dobu. Ve spojení,
kdy je samec zaklesnutý v samici,
se společně přesouvají, avšak přijímání
potravy či napájení v této fázi
nebylo zaznamenáno.
Nejeví známky zájmu ani o pochoutky.
(vlevo samec, vpravo samice)
 Samice švába ootéku vysouvá
na konci třetího týdne vývoje švábů.
Vlivem vzduchu ootéka získá vyšší
pevnost povrchu. Tato fáze vývoje
je kritická. Hrozí fyzické poškození
nebo ulomení při manipulaci s kolonií.
 
(samice s právě vysouvanou ootékou)
 Vývoj švábů argentinských
od vajíčka přes nymfu po dosažení
dospělosti trvá 20 a více týdnů,
v závislosti zejména na teplotách,
kvalitě potravy, vlivu stresů a pod.
V období svleku v každé fázi vývoje
jsou všichni švábi nejzranitelnější.
(na prahu dospělosti, vlevo samice, vpravo samec)
 Samec švába
musí křídla nejdříve rozvinout.
Ačkoli křídla neslouží k letu,
ale pouze ke korekci pádu,
mají důležitou roli
při dominanci mezi samci
a při imponování samici.
(horní krovky a křídla - počáteční fáze svleku)
 Plně rozvinutá křídla švába
musí spolu s povrchem těla švába
získat potřebnou tuhost a pevnost.
 
Právě tento samec je maskotem
Kolonie BLABERUS v Brně.
 
(další etapa - tuhnutí rozvinutých křídel)
 Švábi argentinští žijí
v koloniích tisíců až statisíců kusů.
Ideální poměr pohlaví se pohybuje
od 3 do 7 samic na jednoho samce.
Od přílišné agrese samců
až po menší zájem o páření.
 
(samec s křídly, samice bez křídel)
 Mladí švábi argentinští
se celou dobu až do líhnutí
vyvíjí v útrobách samice,
v genitální komoře uložené ootéce .
Mladí švábi svou matku
"informují" chemicky i pohybem
o dokončení vývoje.
(vhled do ústí genitální komory)
 Vylíhlý šváb
je zpočátku bílý a velmi měkký,
prochází prvním tuhnutím své kutikuly .
Ukrývá se pod svou matkou
nebo v substrátu, kde také nachází
svou první potravu včetně
svleků, trusu a odpadu.
(mladý šváb se napájí - krystaly s vodou)

Omyly, mýty a nepravdy o švábech argentinských

 
  ■ Švábi zamoří byt a celé okolí - NE
 
Každému chovateli dříve či později několik či více švábů uteče. Malých i dospělých.
Při manipulaci s kolonií, přípravě ke krmení predátorů a zkrmování švábů, z terárií.
 
Švábi v bytě nežijí dlouho zejména pro nedostek vody ale i potravy, což ve větší
míře platí u třebas vylíhlých či malých švábů. Nepříznivé teploty, malá hustota jedinců
ve velkém prostoru, jsou další zárukou toho, že se nerozmnoží a nezamoří byt.
 
  ■ Samice švába ootéku se zárodky odkládá - NE
 
V příznivých podmínkách, bez stresů a v dobré zdravotní kondici, samice ootéku
nikdy a nikam neodkládá. Zárodky jsou v ootéce po celou dobu vývoje.
 
Pokud se v chovu vyskytují osamocené ootéky, ulomené, podélně či příčně popraskané,
nebo jinak deformované, vždy je to známkou nepříznivých okolností, kterých může být
i v souběhu celá řada. Jejich množství může být varovným signálem zejména v případě,
kdy kolonie švábů skomírá, stagnuje či dokonce vymírá.
 
  ■ Navzájem se švábi nepožírají - NE
 
V jisté míře za určitých podmínek vnitrodruhový kanibalismus existuje.
 
Pokud je extrémní množství samců a zejména jejich poměr k samicím, stres
vyvolaný pohlavní konkurencí pak způsobuje ataky samců namířené k nejmenším
jedincům s cílem redukovat vlastní konkurenci.
 
  ■ Švábi milují tvrdý chléb - NE
 
Švábi tvrdý chléb a jiné tvrdé pečivo nepreferují a jeho předkládání je z nouze ctnost.
 
Z fotografie je patrné, která polovina patky byla navlhčená vodou a která suchá a tvrdá.
Švábi dávají přednost měkkému pečivu.
  Chléb a pečivo mají švábi raději
měkký, snadněji se kouše
a je také zdrojem vody.
Apetit švábů lze snadno vyzkoušet.
Naplněním většího počtu krmítek
odděleně různými typy potravy
a posouzením jejich přirozené volby.
(vlevo tvrdý, vpravo navlhčený)
 
  ■ Švábi argentinští zvířatům chutnají - NE
 
Zvířata se především chovají pudově a chuť mnohdy ani nevyhodnocují.
Je-li šváb jediným předkládaným hmyzem, pak jde o samotné zachování druhu.
V opačném případě si predátor vybírá kvalitativně lepší zdroj potravy.
 
Šváb svou anatomickou stavbou a složením velice často v porovnání se sarančaty
či cvrčky získává prvenství.
 
  ■ Šváb argentinský je u zvířat nejoblíbenější - NE
 
Tento druh je v našich chovech nejvíce rozšířen, chován a zkrmován.
Bezpochyby kvůli relativní snadnosti chovu, neschopnosti zdolávat hladké a čisté
svislé povrchy, malé únikové rychlosti, velikosti a v neposlední řadě i ceně.
 
Obliba tohoto druhu švába je u krmených zvířat samotných velice diskutabilní.
Některé druhy predátorů zjevně preferují šváby větší a/nebo akčnější.
 
Stále ale platí, že kvalitně krmený šváb = kvalitně krmený mazlíček.
Opak žel platí rovněž. Různorodost potravy je neméně zásadní otázkou.
 
  ■ K rozmnožování je potřeba několik stovek dospělých jedinců - NE
 
Pokud akceptujeme pomalé tempo rozjezdu zpočátku a zajistíme-li hlavní podmínky
chovu, aby byla velká úspěšnost samic a nízká úmrtnost jedinců po celou dobu,
pak k rozjezdu vlastní kolonie postačí i šedesát dospělých kusů.
 
Kolonie BLABERUS poskytuje bezplatně kompletní know-how a letité zkušenosti.
 
Třicet samic přivede na svět v první vlně nejméně sedm set mladých,
tedy minimálně tři sta samic další generace.
 
  ■ Šváb argentinský neleze po svislé stěně - NE
 
 
Šváb argentinský na stěně vymytého,
nově založeného plastového boxu.
Jeho pohyb je však nejistý a neohrabaný.
Rozhodně se nejedná o masový jev.
 
 
 
(vodorovná rýha z výroby boxu)
 Schopnost udržet se na svislé části
klesá s rostoucí hmotností švába,
ale roste s každou nepatrnou nečistotou.
Je bez pochyb druhově odlišná.
Zásadní je typ materiálu, kvalita
a čistota povrchu.
 
 
 
 
Octomilka obecná
Drosophila melanogaster,
nesprávně banánová či ovocná muška,
dokáže za několik měsíců pokrýt
celé stěny svými výkaly, které poslouží
švábům jako úchyty na lezecké stěně.
 
 

Šváb argentinský a čísla

 
velikost3 - 50 mm, zpravidla 5 - 45 mm samice, samci do 40 mm
stáří samců12 až 18 měsíců po dosažení dospělosti
stáří samic18 až 24 měsíců po dosažení dospělosti
poměr pohlaví1 samec na 3 - 7 samic, obě krajní hodnoty už s riziky
 
teplota27°C - 30°C, přežívá i pod 20°C, maximum 32°C
 
dotyková
teplota
max.
37°C, raději 35°C - ohřev topnými tělesy vyššího výkonu
při této teplotě roste u švábů stres a jsou nuceni migrovat,
pokud ovšem mají kam
 
pokles teplotaž 7°C, pod doporučené minimum co nejkratší dobu
 
vlhkost40% - 60% relativní vlhosti vzduchu
 
počet zárodkůpřes 30, v průměru zpravidla poněkud méně
vývoj zárodků65 a více dní v ootéce uložené v genitální komoře
počet instarů7 vývojových fází k dosažení dospělosti
doba dospívání20 a více týdnů k dosažení dospělosti
 
světlo / tmaalespoň 12 hod. tmy, delší doba jen výhodou
 
na drtivou většinu hodnot má vliv celá řada faktorů,
přičemž téměř všechny může chovatel zásadním způsobem ovlivnit
a dosáhnout tak efektivního chovu
 
 
  Kolonie BLABERUS zveřejnila výsledky
vážení švábů argentinských Blaptica dubia.
 
 
Práce zahrnuje velikosti švábů 5, 10, 15, 20, 25 a 30 mm, postupy a metody.
Krom potvrzení předpokladů zejména přináší určení vztahu mezi veličinami
násobek přírůstku délky a násobek přírůstku hmotnosti.
 
 
 
Samice před líhnutím mladých
nejeví o potravu zájem a snaží se
stranit ostatním švábům,
vajíčka ve dvou řadách,
týden či méně před líhnutím,
zpravidla s orientací vertikálně,
i relativně krátká samice přivádí
na svět standardní počet potomků
  Ootéka pootočená
až o devadesát stupňů
se zřídka také vyskytne,
ale na funkci to nemá vliv.
I u této samice jsou mladí
švábi ve vysokém stupni vývoje.
 
 
 

Šváb argentinský a stres

 
Ačkoli se jedná o krmný hmyz, šváb je v průběhu života
vystavován celé řadě stresů stejně, jako jiné živočišné druhy.
 
O to více to platí, jde-li o chov umělý.
Mnoho jejich stresu lze pro vlastní úspěch v chovu švábů značně eliminovat.
 
teplota kolísání den / noc není nutné a skokové změny škodí chovu,
trvale či dlouhodobě pravidelně nízká teplota zpomaluje
až zastavuje růst a rozmnožování švábů
 
napájení nedostatek či výpadky v napájení vedou k dehydrataci všech
generací a jedinců, zejména ale ohrožují nejmladší šváby,
negativní vliv na vývoj zárodků v ootékách může mít fatální
důsledky pro celou kolonii. Pro efektivní chov lze napájení
vodou v krystalech krom ovoce a zeleniny jen doporučit.
 
potrava nedostatek potravy, její nevhodná nabídka či skladba,
vývoji generací a schopnosti rozmnožování nijak neprospívá,
v různých vývojových fázích a u samic i etapách rozmnožování
švábi preferují rozdílné diety.
Zejména nižší kvalita potravy (cizí pachy, vlhkost, plíseň)
způsobí její odmítání a následně hladovění švábů.
 
poměr
pohlaví
se zvyšujícím se počtem samců a jejich poměru k samicím
jejich soutěživost a agresivita mezi sebou i vůči samicím roste,
paradoxně tak dochází k menší ochotě samic k páření
a ve snaze zmírnit konkurenční tlak samci útočí i na mladé
 
světlo / tma před výraznou skokovou změnou intenzity světla
je vhodné se vyvarovat
 
Je dobré si uvědomit, že naši švábi nemají žádnou možnost
volby stanoviště, zdroje potravy a napájení, využití prostoru a pod.
a že žádnému negativnímu podnětu či podmínkám nikam neutečou ...
 
 
 
Kvalitní a efektivní chov
švábů argentinských Blaptica dubia,
ale nejen tohoto druhu,
se projeví vitalitou švábů ve všech
vývojových fázích, ale zejména
kvalitní novou populací
již od počátku jejího vývoje.
(soutěž o nejlepší ootéku)

Užitečné zajímavosti o švábech

 
O švábech se lze při jejich hlubším studiu dočíst opravdu
mnoho zajímavého ale především i užitečného.
 
Využití řady informací dokáže váš chov švábů argentinských
nejen v mnohém zefektivnit ale třeba i zachránit.
 
Některé mohou mít význam i v případě, kdy šváby nerozmnožujete,
ale přechováváte je pouze ke krmení svých zvířátek.
Dehydratovaný a podvyživený šváb není nejlepším soustem.
 
napájení pouze ovocem a zeleninou není dostatečné,
což švábi sami potvrzují svým chováním při předložení
ovoce, zeleniny a krystalů nasáklých vodou najednou,
kdy často upřednostňují vodu před ovocnými pamlsky,
a přirozeným způsobem tak švábi instinktivně
preferují zdroj vody
 
potrava preferenci žádaných složek potravy švábům ztěžuje,
nebo zcela znemožňuje, jejich jemné rozemletí,
kdy orientace švábů čichem selhává a švábi pak přijímají
složky potravy nahodile a ne podle vlastní potřeby,
o důvod více předkládat co nejrozmanitější potravu švábům.
 
neochota
samic
samice je k páření připravena nejdříve pátý den
po dosažení dospělosti, protože švábům tuhne nejen
nový vnější exoskelet ale i jiná ústrojí uvnitř jejich těla,
přibližně stejnou dobu po líhnutí mladých švábů není
ochotná k dalším spojení, protože doplňuje ztráty
zvětšeným příjmem potravy.
 
vývoj
mláďat
v podmínkách blížících se optimálním
trvá vývoj mladých švábů 65 dní a po celou tuto dobu
jsou ve dvou řadách ootéky, která je většinu času
uvnitř genitální komory samice švába, ukončení vývoje
mláďata avizují samici chemicky a pohybem
 
cyklus
samice
první mladé šváby lze očekávat za 70 a více dní
po dosažení dospělosti samice, přičemž lze předpokládat,
že k jejímu oplodnění dochází, jakmile je připravena,
další generace švábů příchází s prodlužujícím se
odstupem vlivem delší regenerace sil samice švába,
významné kolísání teplot či větší odchylky od optima
mají zásadní vliv na délku tohoto cyklu
 
teploty
mimo
optimum
teplota na spodní hranici optima či pod ní výrazným
způsobem zpomaluje vývoj mladých švábů, snižuje ochotu
dospělých k páření nebo páření zcela zastavuje,
příliš vysoké až extrémní teploty vývoj sice urychlují,
avšak s negativním dopadem na životaschopnost mladých,
délku života dospělých i počet ooték jedné samice,
teplota je klíčová pro chov švábů.
 
nepříznivé
podmínky
v extrémně nepříznivých přírodních podmínkách dokáží
švábi setrvat v jedné z vývojových fází až 12 měsíců.
Lze předpokládat výrazný nárůst úmrtnosti v dané kolonii.
 
BIO
švábi
v zahraničí jsou švábi chováni také i v BIO podmínkách,
krmeni biopotravinami a látkami se zaručenými parametry.
Švábi z těchto chovů splňují nejpřísnější nároky
na krmení zejména vzácných predátorů.
 
mořská
řasa
pro napájení
mořská řasa z prověřených přírodních nalezišť
slouží jako zdravotně nezávadný přirozený nosič vody.
 
napájení
destilovanou
vodou
destilovaná voda připravená elektrolýzou, nikoli chemicky,
je prostá jakýchkoli přirozených, neznámých i nebezpečných příměsí.
 
alergie
a nemoci
lidí
výzkum potvrzuje až mnohonásobně větší riziko
propuknutí či zhoršení astmatu, alergií a reakcí, zejména
u vnímavých dětí atopických rodičů, reakce bývá nečekaná,
někdy extrémně rychlá, výjimečně i ohrožující život.
I bez dotyku dostačují pouhý prach a výpary v okolí švábů.
 
 
  První potravou mláďat
je nejen vlastní vaječný obal a ootéka,
ale také výkaly a jiné využitelné odpadní
látky v kolonii.
Svlek je oblíbenou potravou švábů
ve všech vývojových fázích.
 
(semiadult požírá cizí svlek - video se zvukem)
 
Suchý list
je u švábů také v oblibě,
poskytuje švábům složky potravy,
které se v umělých chovech a krmivech
zpravidla nevyskytují.
Stejné platí o ztrouchnivělém
nebo rašícím dřevu.
(samice požírá suchý list - video se zvukem)
Kolonie BLABERUS v Brně
poskytuje šváby přesných velikostí a v přesných počtech chovatelům v celé ČR.
 
Pro krmení vašich malých i velkých predátorů i k založení vaší kolonie.
Vypracování matematického modelu pro rozjezd adekvátní kolonie je samozřejmostí.
Vždy na míru dle vašeho zadání.
 
Poradenství je poskytováno bez jakýchkoli vašich závazků.
 
linka pro vaši pomoc

730 955 956

 
blaberus (zavináč)  blaberus (tečka) cz
www.BLABERUS.cz
Blaberus nevyužívá cookies, reklamu ani šablony, není nutné s čímkoli souhlasit.
K fotografování nejsou používána usmrcená či jinak paralyzovaná zvířata.
 
 
 
 
 
 
 
.